Choose Language: EnglishВие разглеждате: Начало > Продукти > BS-7400

BS-7400

Електронен Записващ Термометър с Два Датчика за Температура

приложение:

Произведено в България

Ръководство за работа

• Система за непрекъснато измерване, индикация и запис на данни
• Осветен течнокристален дисплей със символи на кирилица
• Опростена и лесна за работа клавиатура, звукова сигнализация
• Програмируем времеинтервал на записа от 1 до 99 минути
• Вграден часовник и календар за реално време с батерия 3V
• Измерва, индицира и записва температура от два датчика от -40 до +99°
• Индикация на броя записи в паметта и настроения времеинтервал
• Измерване с такт 1 секунда, индикация за посоката на промяна
• Автоматично приключване след указан брой записи
• Автоматично продължаване на записа след спиране на захранването
• Менюта за настройка защитени с парола от 4 символа
• Отпечатва протокол за съхранение на мобилен принтер с термохартия
• Отпечатва бележка с моментно състояние при включен запис на данни
• Отпечатва името на обекта, името на фирмата, серийния номер и др.
• Изпраща данни от архива към лап топ, термопринтер, USB или радио канал
• Звукова сигнализация за превишаване на програмируеми нива за аларма
• Безплатен софтуер за Windows 98/XP за връзка с USB преходник

• Складове за храни
• Складове за химикали
• Хладилни камери
• Аптеки, Болници
• Парници, Цветарници
• Изби, Мандри, Мази
• Цистерни, Бъчви
• Сауни, Басеини
• Гъбарници
• Сушилни

устройството закупиха:

"Феникс Аеро Специал"
"Принтек Бг"
"Хармония" ЕООД
"Димарс Фриго" ООД
"Браво" ООД
"ПСИТ Група" ООД
"Мила Маркет" ЕООД
"Браво" ООД
"Хигия" ЕАД
"Софарма Трейдинг" АД
"Фриготерм" СД
"Биомеда 2000" ООД
"Свежест-98" АД
"Бесттехника" ЕООД
"Газ Петролиум" ООД
"Вагоноремонтен завод 99" АД
"Ахат-2000" ООД
"Делта индъстри" АД
"МИТИ" ЕООД
"Гавра" ЕООД
Месокомбинат Ловеч АД
"Тандем-Попово" ООД
"ЛАКРИМА"АД
"Гавра" ЕООД
"ЕОС-ЛД" ООД
"Булфриго-Г" ЕООД
"Унимес" АД
"Хрима-02" ООД
"ТАНДЕМ – В" ООД
"ЕСОЕС - Експерес Сервиз" ЕООД
"Булит Комерс" ООД
"Ро и Ни" ЕООД
"Пави-ко" ЕООД
"Оранжерии Гимел"
"ФАВО" АД
ЗКПУ Тетово
"Фармалог" ЕООД
"БРЕЗИНА 2000" ООД
СОУ "Свети Константин - Кирил Философ" гр. Пловдив

Описание

Самостоятелно работещ контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Захранва се с външен адаптер 9-12V. Разполага с осветен, течнокристален дисплей със символи на кирилица.

Непрекъснато измерва и индикира температурите от два отдалечени датчика. Диапазон от -40 до +90°C. Максималната дължина на кабелите може да бъде до 60 метра. На екрана показва още Ден, Месец, Година, Час и Минути, а когато е в режим "запис" - настроения времеинтервал в минути и броя извършени записи до момента.

Времеинтервала за запис на температурите се програмира от 1 до 99 минути. Максимален брой записи 2740. Произвежда се вариант с разширена памет до 21920 записа.

Работата с контролера е улеснена с използване само на 3 бутона от панела - Start, Stop и Print. По време на запис устройството не се нуждае от наблюдение и след извършени настройки не загубва данни в случай на отпадане на захранването. Ако в режим запис отпадне захранването, след неговото възстановяване записът продължава до достигане на желания брой отчети. След автоматично или ръчно приключване на записа е възможно да се отпечатат няколко протокола за съхранение и копие от него да се връчи на крайния клиент, до който е достигнала продукцията.

Отпечатване на завършен протокол става с включване на преносим термопринтер или с USB преходник за връзка с компютър, където се прехвърля Excel файл. Протокола съдържа името на фирмата, името на обекта, където е монтиран, настроения времеинтервал, броя записи, серийния номер на контролера, момента на отпечатване.

Комплектовка

• Индикаторен модул BS-7400 (вариант със син или зелен дисплей)
• Т1 - датчик за температура с кабел с дължина указана от клиента (до 60 метра)
• Т2 - датчик за температура с кабел с дължина указана от клиента (до 60 метра)
• Импулсен захранващ адаптер 9-12V DC

Допълнения

• USB преходник за прехвърляне на данни към персонален компютър
• Софтуер за Windows
• Преносим термопринтер с термохартия 58 мм
• Импулсен захранващ адаптер 12V, 2А за термопринтер

Технически данни

• Размери на индикаторен модул BS-7400: 180 x 100 x 30 mm
• Размери на преносим термопринтер: 150 х 120 х 80 mm
• Консунация при захранване 12V: 40 mA
• Брой символи в отчета за име на фирма: 15
• Брой символи в отчета за име на обекта: 15

Цени

• Индикаторен модул BS-7400 със зелен дисплей - 250 лева без ДДС
• Индикаторен модул BS-7400 със син дисплей - 260 лева без ДДС
• Индикаторен модул BS-7400 с разширена памет - 290 лева без ДДС
• Датчик за температура с кабел 3 метра - 12 лева без ДДС
• Датчик за температура с кабел 10 метра - 17 лева без ДДС
• Датчик за температура с кабел 30 метра - 26 лева без ДДС
• Захранващ адаптер 9V, 2A - 18 лева без ДДС
• Термопринтер - 195 лева без ДДС
• USB преходник за данни - 35 лева без ДДС

Документи

НАРЕДБА № 30 от 20.11.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти

НАРЕДБА № 15 от 25.04.2002 г. за ветеринарно- санитарните изисквания към птиците, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно птиче месо

Наръчник за анализ на опасностите и контрол на критичните точки в предприятията за добив и преработка на месо

НАРЕДБА за изискванията към бързо замразените храни

МЕТОД за измерване на температурата на бързо замразените храни, предназначени за консумация от човека