BS-G10 WiFi

Газ логер, термометър и влагомер с достъп през WiFi

BS-G2 WiFi Газ логер, термометър и влагомер

Контролер с дисплей в кутия за закрепване на стена или магнитна повърхност. Измерва, визуализира и запиисва от датчици с кабел на разглобяема клема температура и влажност на въздуха и относително съдържание на осем различни газове. Достъпен през всяко смарт устройство с WiFi.

×
BS-G2 WiFi Газ логер, термометър и влагомер

Приложение

 • • Свинеферми
 • • Птицеферми
 • • Гъбарници
 • • Оранжерии
 • • Микроклимат
 • • Хладилни камери
 • • Наблюдение на животни
 • • Мониторинг на околна среда

Произведено в България

Възможности:

• Температура на въздуха °С
• Влажност на въздуха %
• CO (въглероден окис) ppm
• H2 (водород) ppm
• CH4 (метан) ppm
• C3H8 (пропан) ppm
• C4H10 (бутан) ppm
• NO2 (азотен двуокис) ppm
• NH3 (амоняк) ppm
• C2H5OH (алкохол) ppm
• Графичен дисплей с показване на всички измервани данни
• Десет двуцветни светодиода за наблюдение на алармени граници
• Достъп чрез всяко смарт устройство през Access Point или WiFI Client в локална мрежа
• Бутони за прелистване на екраните и нулиране на паметта
• Персонализиране на логера с име на AP, име на собственик, място на монтаж
• Меню за избор на име и парола на WiFI мрежа, автоматично сканиране на мрежите
• Настройване на минимална и максимална граница на температура за двата канала
• Памет с 4096 записа, безконечно превъртане, не загубва данни при изключване
• Избор на време интервал на записа - от 1 до 600 минути
• Експортира записите в .CSV файл, съдържащ Ден, Месец, Година, Час, Минути
• Вграден часовник и календар, вградена батерия 3V
• Автоматично сверява дата и време от NTP сървър в интернет
• Цифрово и графично представяне на данните през web интерфейс
• Работи със захранване от външен DC адаптер 5V с конектор USB A
• Вградени два неодимови магнита за закрепване към метална повърхност
• Вградени в кутията крепежен отвори за закрепване към сена
• Не се нуждае от инсталиране на специализиран софтуер, работи с всеки уеб браузър
• Изпраща данни към сайт: https://www.mydatalogger.eu. Имейл съобщения за параметри извън граници

Описание

Газ логер BS-G10-WiFi е предназначен за непрекъсната работа на закрито. Монтира се на стена. Захранва се от външен мрежов адаптер 5V USB A. Използва цифрови датчици за температура, влажност и газ, външни за устройството, в отделнии коорпуси, с разглобяеми клеми и възможност за прокарване на кабела през стена.

Устройстото работи непрекъснато при наличие на захранване. На всеки 8 секунди на малък, графичен дисплей плавно се сменят екрани с всички необходими за наблюдение данни. На панела двуцветни сетодиодни индикатора, удобни за наблюдение от разстояние се задействат при пресичане на програмирани от клиента минимални и максимални граници на измерваните параметри.

Измерени и записани данни и настройки в газ логер BS-G10-WiFi са достъпни през вашето мобилно устройство или компютър в локалната мрежа. Данните изпратени до нашия сървър са достъпни от всякъде и по всяко време в графичен и табличен вид. Сървърът може да изпраща имейл при всяко пресичане на програмираните от клиента гранични стойности. Имейл съобщението съдържа името на устройството, името мястото на монтажа, името на фирмата-собственик, вида на алармата, както и графика с температурата в датата, часа и минутите на активирането.

Работa с логер BS-G10 WiFi

Газ логер BS-G10 WiFi
Към логера се свързват два външни
датчика в собствени кутийки, с кабел,
към разглобяема клема, удобна
за прекарване през стена.

Екраните се сменят автоматично на
всеки 8 секунди или ръчно с бутон
на панела.
Газ логер BS-G10 WiFi различни екрани
Газ логер BS-G10 WiFi връзка с лап топ и смартфон

Технически данни

Цени

Комплекта включва:

 • Логер BS-G10 Wifi
 • Датчик за температура и влажност кабел 1,0 м в кутийка
 • Датчик за осем газа кабел 1,0 м в кутийка
 • Безплатен акаунт за 20 календарни дни за сайта: https://www.mydatalogger.eu
 • 572.00 лева без ДДС или 686.40 лева с включен ДДС

Допълнителни компоненти по желание на клиента:

 • Импулсен адаптер AC 200V - DC 5V с два USB изхода - 5 лева без ДДС или 6 лева с ДДС
 • Платен акаунт за сайта: https://www.mydatalogger.eu - 4 лева на месец без ДДС или 4,80 лева с ДДС

Документи

Свалете:

Дистрибутори

станете дистрибутор