BS-T2 WiFi - Двуканален записващ термометър с графичен дисплей и достъп през WiFi

BS-T2 WiFi Двуканален Записващ Термометър

Миниатюрен контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Измерва, визуализира и запиисва температура от два цифрови датчика на кабел с клема. Алармира със звук и двуцветни светодиоди за температури извън настроени от клиента граници. Достъпен през всяко смарт устройство с WiFi.

×
BS-T2 WiFi Двуканален Записващ Термометър

Приложение

 • • Складове за лекарства
 • • Складове за храни
 • • Мандри
 • • Сушилни
 • • Изби
 • • Кошери
 • • Гъбарници
 • • Оранжерии
 • • Хладилни камери
 • • Сървърни помещения
 • • Наблюдение на животни
 • • Мониторинг на отопление

Изобретено в България

Произведено в България

Видео как работи записващ термометър BS-T2 WiFi

Възможности:

• Измерва, индикира и записва температура в диапазон от -40° до +125°С от два цифрови датчика на кабел, външни за устройството
• Автоматично прелистване на работния екран с всички измервани данни
• Достъпен чрез всяко смарт устройство през Access Point или WiFi Client
• Бутон за прелистване на екраните, нулиране на паметта и възстановяване на фабричните настройки
• Персонализиране на логера с име на AP, име на собственик, място на монтаж
• Меню за избор на име и парола на WiFi мрежа, автоматично сканиране на мрежите
• Менюта за Минимална и Максимална граница на температура за двата канала
• Графичен дисплей с показване на последните 15 запаметени отчета
• Двуцветна светодиодна индикация за наблюдение на алармите от разстояние
• Звукова сигнализация при по-ниска или по-висока от зададената температура
• Възможност за изключване на звука
• Вградена памет с 8192 записа, безконечно превъртане, не загубва данни при изключване
• Избор на време интервал на записа - от 1 до 600 минути
• Експортира записите в табличен .CSV файл, съдържащ Ден, Месец, Година, Час, Минути, Т1°С, Т2°С
• Вграден часовник и календар, вградена батерия 3V
• Автоматично сверява дата и време от NTP сървър в интернет
• Цифрово и графично представяне на данните на екрана и на web интерфейс
• Работи със захранване от външен DC адаптер 5V с конектор USB A
• Дистанционно обновяване на фърмуера
• Вградени неодимови магнити за закрепване към метална повърхност
• Вграден в кутията крепежен отвор 4 mm
• Не се нуждае от инсталиране на специализиран софтуер, работи с всеки уеб браузър
• Имейл съобщения с графично визуализиране на температури извън граници
• Изпраща данни към сайт: https://www.mydatalogger.eu
• Име и парола за свободен достъп:

Описание

Двуканален, записващ термометър (data logger) BS-T2 WiFi е предназначен за непрекъсната работа на закрито. Монтира се на стена. Захранва се от външен мрежов адаптер 5V USB A. Използва цифрови датчици за температура, външни за устройството, капсуловани в метална капсула, с възможност за удължаване на кабела до 30м.

Устройстото работи непрекъснато при наличие на захранване. На всеки 8 секунди на малък, графичен дисплей плавно се сменят 6 работни екрана с всички необходими за наблюдение данни. Над дисплея два, двуцветни сетодиодни индикатора, удобни за наблюдение от разстояние се задействат при пресичане на програмирани от клиента минимална и максимална граница на температура отделно за първи и втори датчик. При пресичане на зададената Горна граница устройството издава кратък предупредителен звук с възходящи тонове. При пресичане на Долна температурна граница предупредителния звук е с низходящи тонове. Звуковата сигнализация може да се изключва и да остане само светлинната.

Измерени и записани данни и настройки в записващия термометър BS-T2 WiFi са достъпни през вашето мобилно устройство или компютър в локалната мрежа. Данните изпратени до нашия сървър са достъпни от всякъде и по всяко време в графичен и табличен вид. Сървърът може да изпраща имейл при всяко пресичане на програмираните от клиента гранични стойности на температура. Имейл съобщението съдържа името на устройството, името на мястото на монтажа, името на фирмата-собственик, вида на алармата (горна или долна граница) и от кой датчик е генерирана - първи или втори, както и графика с температурата в датата, часа и минутите на активирането.

Работa със записващ термометър BS-T2 WiFi

BS-T2 WiFi свързън към безжична мрежа
Всички данни и настройки са достъпни с всеки уеб браузър през смарт устройство - таблет, телефон, лап топ или стационарен компютър. Логерът може да се свързва към локална WiFi мрежа с настройване на име и парола или да бъде достъпен като уеб сървър (Access Point), ако е монтиран в условия на липса на WiFi. На един от прелистваните работни екрани се визуализира локалният IP адрес на устройството, което рутерът на WiFi мрежата автоматично му е присвоил след правилно въведени име и парола.
записващ термометър BS-T2 WiFi показва измерена температура
Измерена температура Т1
от първи датчик (лява клема)
показана в цифров вид
с датата: ДЕН.МЕСЕЦ.ГОДИНА
и времето: ЧАСОВЕ:МИНУТИ.
Следващ екран показва графично
последните 15 запаметени отчета.
Следват два аналогични екрана за Т2
свързан към долна дясна клема
записващ термометър BS-T2 WiFi аларма за ниска или висока температура
Пресичане на зададените температурни граници задейства
големи, двуцветни светодиоди на лицевия панел
за лесно наблюдение от разстояние.

Ако измерената температура е по-висока от настроената Горна граница, светодиодният индикатор светва в ЧЕРВЕНО.
Ако измерената температура е по-ниска от Долната граница, светодиодният индикатор светва в ЗЕЛЕНО.
QR код на лицевия панел ви отвежда на сайта:
https://www.mydatalogger.eu където логерът изпраща данни
Клиентът избира име и парола за вход в сайта за данни.

Безплатният акаунт показва данни от последните 20 дни.

Платен акаунт съхранява архив за целия работен период,
изпраща имейл съобщения на клиента при алармени нива.
Един клиентски акаунт може да поддържа няколко логера.
BS-T2 WiFi екрани на смартфон
BS-T2 WiFi връзка с лап топ и смартфон
Реални данни от BS-T2 WiFi от хладилна камера с месо
Реални данни от BS-T2 WiFi от сайта за данни: www.mydatalogger.eu
Реална работа на BS-T2 WiFi, монтиран на хладилни камери

Използване на BS-T2 WiFi като USB логер за две температури

Устройството може да се използва за обследване на температурни процеси с такт от 1 до 5 секунди. Потребителят не се нуждае от специализиран софтуер. Когато BS-T2 WiFi е свързан и захранен с USB кабел към компютър е възможно получаване на лог файл в табулиран текстов формат само с 4 прости команди. За комуникация може да използват свободни програми за мониторинг на RS комуникация като: PuTTY, CoolTerm и други.

Технически данни

Цени

Комплекта включва:

 • Логер BS-T2 Wifi
 • Датчик за температура с кабел 1,0 м (два броя)
 • USB кабел А щепсел - А щепсел 1,0 м
 • Безплатен акаунт за 20 календарни дни за сайта: https://www.mydatalogger.eu
 • 170.00 лева без ДДС или 204.00 лева с включен ДДС

Допълнителни компоненти по желание на клиента:

 • Импулсен адаптер AC 200V - DC 5V с два USB изхода - 6.60 лева без ДДС или 7.92 лева с ДДС
 • Адаптер 12V - DC 5V за запалка в автомобил - 5.00 лева без ДДС или 6.00 лева с ДДС
 • Удължителен кабел за датчик 4х035 - 0.65 лева/м без ДДС или 0,78 лева с ДДС
 • Памет за 16 000 записа - 6 лева с ДДС. Памет за 32 000 записа - 12 лева с ДДС
 • Платен акаунт за сайта: https://www.mydatalogger.eu - 2 лева на месец без ДДС или 2,40 лева с ДДС

Документи

Клиенти

ТОМА’С БЕЙКЪРИ ООД

Мариннови ЕООД

РЗИ Шумен

Медицински център Медика Плюс ООД

Стройпроект ЕООД

Милки Груп Био EАД

Ди Ен Джи Фарм ЕООД

Уникалност

Графично изобразяване на запаметени отчети е изобретено от инж. Банев през 2017 г.