BS-T&H WiFi

Записващ Термометър и Влагомер с достъп през WiFi

BS-T&H WiFi Записващ Термометър и Влагомер

Миниатюрен контролер в елегантна кутия за закрепване на стена. Измерва, визуализира и запиисва температура и влажност на въздуха. Достъпен през всяко смарт устройство с WiFi.

Приложение

 • • Складове за лекарства
 • • Складове за храни
 • • Мандри
 • • Сушилни
 • • Изби
 • • Кошери
 • • Гъбарници
 • • Оранжерии
 • • Хладилни камери
 • • Наблюдение на животни
 • • Мониторинг на отопление

Произведено в България

Възможности:

• Контролер за непрекъснато измерване, индикация и запис на температура и влажност на въздуха
• Измерва, индикира и записва температура от цифров датчик в диапазон от -40° до +125 °С, точност +/-0.4 °С
• Измерва, индикира и записва влажност от цифров датчик в диапазон от 3% до +98 %, точност 3%
• Автоматично прелистване на работния екран с всички измервани данни
• Достъпен чрез всяко смарт устройство през Access Point или WiFI Client в локална мрежа
• Светещи бутони за прелистване на екраните, нулиране на паметта и възстановяване на фабричните настройки
• Персонализиране на логера с име на AP, име на собственик, място на монтаж
• Меню за избор на име и парола на WiFI мрежа, автоматично сканиране на мрежите в обхват
• Менюта за настройване на минимална и максимална граница на температура и влажност
• Графичен дисплей и двуцветна светодиодна индикация за наблюдение на алармите от разстояние
• Вградена памет с 8192 записа, не загубва данни при отпадане на захранването, безконечно превъртане
• Избор на време интервал на записа - от 1 до 600 минути
• Експортира записите в .CSV файл в табличен вид, съдържащ Ден, Месец, Година, Час, Минути, Т°С, H%
• Вграден часовник и календар с батерия 3V
• Автоматично сверява дата и време от NTP сървър в интернет
• Цифрово и графично представяне на данните на екрана и на web интерфейс
• Работи със захранване от външен DC адаптер 5V или зарядно за телефон с конектор USB B-micro
• Не се нуждае от инсталиране на специализиран софтуер, работи с всеки уеб браузър
• Изпраща данни към сайт: https://www.mydatalogger.eu. Имейл съобщения за параметри извън граници

Описание

Записващ термометър и влагомер (data logger) BS-T&H WiFi е предназначен за непрекъсната работа на закрито. Монтира се на стена. Захранва се от външен мрежов адаптер, предлаган в от производителя или зарядно за телефон с конектор USM B-micro. Използва външен датчик за температура и влажност, свързан към устройството с кабел 1,5 м, завършващ със жак 3,5 мм. Възможно е удължаване на разстоянието от датчика до логера до 6 метра с предлаган от производителя удължител.

Устройстото работи непрекъснато при наличие на захранване. На всеки 8 секунди на малък, графичен дисплей плавно се сменят 6 работни екрана с всички необходими за наблюдение данни. Над дисплея два двуцветни сетодиодни индикатора се задействат при пресичане на програмирани от клиента минимална и максимална граница на температура и влажност.

Измерени и записани данни и настройки в записващия термометър и влагомер са достъпни през вашето мобилно устройство или компютър в локалната мрежа. Данните изпратени до нашия сървър са достъпни от всякъде и по всяко време в графичен и табличен вид. Сървърът може да изпраща имейл при всяко пресичане на програмираните от клиента гранични стойности на температура и влажност.

Видео

Работa със записващия термометър и влагомер BS-T&H WiFi

Всички данни и настройки са достъпни с всеки уеб браузър през смарт устройство - таблет, телефон, лап топ или стационарен компютър. Логерът може да се свързва към локална WiFi мрежа с настройване на име и парола или да бъде достъпен като уеб сървър (Access Point), ако е монтиран в условия на липса на WiFi. На един от прелистваните работни екрани се визуализира локалният IP адрес на устройството, което рутерът на WiFi мрежата, автоматично му е присвоил след правилно въведени име и парола.
Измерената в момента температура се индикира с голям шрифт на екрана в цифров вид, придружена от време и дата на отчета.
Датата е във формат: ДЕН . МЕСЕЦ . ГОДИНА
Времето е във формат: ЧАСОВЕ : МИНУТИ
С кратко натискане на долния десен бутон можете бързо да прелиствате работните екрани по техния безкраен ред или да изчакате автоматичната им смяна на всеки 8 секунди.
След екрана с измерената температура на графичния дисплей е показана графика на последните 15 запаметени отчета. Най-дясната точка на графиката е най-новата измерена стойност. Отчетите са записани и визуализирани през настроения време интервал.
Ако измерената температура е по-висока от настроената Горна граница, светодиодният индикатор светва в ЧЕРВЕНО.
Ако измерената температура е по-ниска от настроената Долна граница, светодиодният индикатор светва в ЗЕЛЕНО.
С плавно затъмнение и последващо осветляване на екрана се индикира измерената влажност, съпроводена с дата и време на отчета.

Ако измерената влажност е по-висока от настроената Горна граница, светодиодният индикатор светва в ЧЕРВЕНО.

Ако измерената влажност е по-ниска от настроената Долна граница, светодиодният индикатор светва в ЗЕЛЕНО.
Задействането на алармените индикатори става след всяко измерване и не зависи от моментно показания екран. Устройството измерва нови данни на всеки 2 секунди.
Светодиодните индикатори се са ярко светещи и лесно се забелязват от разстояние.
Датчикът за температура и влажност е в малка кутийка с вграден магнит за прилепване към метална повърхност и придружен с двойно залепващо фолио за прилепване към неметална повърхност.
Не е необходимо да помните Access Point имената на всяко ваше устройство, въпреки че те се виждат при сканирате за налични WiFI мрежи. Името и паролата за достъп се изписват на един от автоматично прелистваните екрани.
С натискане и задържане на долен десенн бутон можете да възстановите фабричните настройки и да го препрограмирате с ново име и парола, използвайки само с вашия смартфон. Можете да изтриете всички данни в паметта до момента с натискане и задържане на долния ляв бутон.

Технически данни

Цени

Комплекта включва:

 • Логер BS-T&H Wifi
 • Датчик за температура и влажност с кабел 1,0 м в кутия с жак и магнит
 • Безплатен акаунт за 20 календарни дни за сайта: https://www.mydatalogger.eu
 • 149 лева без ДДС или 178.80 лева с включен ДДС

Допълнителни компоненти по желание на клиента:

 • Импулсен адаптер AC 200V - DC 5V с два USB изхода - 5 лева без ДДС или 6 лева с ДДС
 • USB кабел щепсел А към щепсел B-micro 1,5 с дължина 1,5 метра - 3 лева без ДДС или 3,60 лева с ДДС
 • USB кабел щепсел А към щепсел B-micro 1,5 с дължина 3 метра - 6 лева без ДДС или 7,20 лева с ДДС
 • Удължител на кабел за датчик с жак и гнездо, дължина 2 метра - 5 лева без ДДС или 6 лева с ДДС
 • Платен акаунт за сайта: https://www.mydatalogger.eu - 2 лева на месец без ДДС или 2,40 лева с ДДС

Документи

Свалете:

директно с вашия смартфон в близост до BS-T&H WiFi или през локалната мрежа, към която е свързан

Дистрибутори

Уникалност

Графичното показване на запаметени отчети е изобретено от инж. Бисер Банев през 2017 г. Всяко друго устройство на конкурентна фирма след тази дата се разглежда като плагиатство.