Логер за вграждане в машини BS-MEL-WiFi за следене на процеси, събития, температура и действия на служителя

BS-MEL-WiFi Логер за вграждане в машини за следене на темепратурни процеси и действия на служителя

Контролер за следене и запис на състоянието на сигнали от цифрови или аналогови входове, температура в съоръжения или помещения, както и действия на работник. Записва събития с дата и час при промяна на всеки цифров вход. Дневна и месечна статистика на работното време. Достъпен през WiFi с всяко смарт устройството.

×
BS-MEL-WiFi Логер за вграждане в машини за следене на темепратурни процеси и действия на служителя

Приложение

 • • Зареждащи станции
 • • Селско стопнски машини
 • • Вендинг машини
 • • Електрически табла
 • • Мониторинг на температура
 • • Охранителни системи
 • • Термоконтрол
 • • WiFi управление
 • • IoT автоматизация
Сигнали към Логер BS-MEL-WiFi

Възможности:

• Графичен OLED дисплей с възможност за отдалечено монтиране на панел
• Два аналогови входа с опция за конфигуриране за 5V, 12V, 24V DC
• Два входа за цифрови датчици за температура от -40 до +99 °С с точност 0,1 °С
• Два цифрови входа от сух контакт, избор на активно ниво
• Цифров изход отворен колектор за товар до 100 mA
• Външен двуцветен светодиод за състояние на връзката
• Вграден звуков сигнализатор за алармени събития
• Персонализиране на логера с име на AP, име на собственик, място на монтаж
• Меню за избор на име и парола на WiFi мрежа, автоматично сканиране на мрежите
• Автоматично прелистване на работните екрани на дисплея
• Графика на температурите за последните 15 отчета
• Програмируем време интервал за запис от 1 до 600 минути
• Статистика за работното време на работник за ден и месец
• Дистанционно управление на изхода през интернет
• Запазва настройките при отпадане на захранването без вградена батерия
• Вградена памет за 16 000 записа с безконечно превъртане
• Захранване през USB или от външен източник от 5V до 38V DC
• Вграден часовник за реално време с батерия 3V. Сверяване през интернет
• Не се нуждае от инсталиране на специализиран софтуер, работи с всеки уеб браузър
• Изпраща данни към сайт: https://www.mydatalogger.eu
• Дистанционно обновяване на фърмуера

Галерия снимки на логер BS-MEL-WiFi


Ако искате да знаете какво се случва с вашата машина докато не сте до нея, този контролер за вграждане ще внесе спокойствие и яснота чрез дистанционен достъп, запис и точна статистика за средата и действията на работника.

Логерът може да се захранва през USB кабел, през външна клема с 5V или през допълнителна платка с напрежение от 2 до 20 V DC, ако се монтира в автомобил. Графичният дисплей може да се отделя от контролера и извежда до видима област за наблюдение, посредством удължителен кабел . Консумацията с включен WiFi не превишава 90 mA.

В логер BS-MEL-WiFi има вграден часовник и календар с автоматично сверяване през интернет и батерия 3V. В паметта се записват над 16 000 записа на всяко събитие, което се конфигурира - от цифров вход при промяна на състоянието, от аналогов вход по зададен времеинтервал и от измерени температури по време или при достигане на зададени алармени нива. Паметта превърта безконечно, не се препълва. Записаните събития се предават към сайта за данни, ако логерът е свързан към безжична мрежа с интернет и/или са достъпни за четене с всяко смарт устройство в близост до 30 метра.

При желание да се следи, например колко пъти и с каква продължителност е бил включен изпълнителен орган в машината, чрез натиснат бутон от оператора или контакт на врата, както и при промяна на напреженов вход или сух контакт, разполагате с различни входове за свързване с минимум външни компоненти.

За следене на температура от -40 до +125°С , може да се включат 2 температурни датчика с кабел до 30 метра от логера. От менюто се конфигурира коя температура да се записа, през избран времеинтервал и при какви зададени нива на горна и долна граница да се изпращат алармени съобщения.

За дистанционен контрол, включване, разрешение за работа на вашата машина разполагате с цифров изход с отворен колектор. Може да управлява външно реле, индикатор или сигнал към външен електронен модул. От сайта за данни можете да програмирате автоматично задействане на изхода по избрани от вас дата и час. Логер BS-MEL-WiFi може да управлява външен цифров потенциометър, който да регулира аналогова стойност във вашата машина.

Различни статистики, като работно време за деня и месеца, могат да се извеждат на дисплея и през уеб интерфейс, без инсталиране на допълнителен софтуер в личния телефон. Всички данни от логера се наблюдават в реално време в близост до него или през сайта за данни.

Логерът записва дори и без връзка с интернет. Може да работи в полеви условия, без WiFi. Можете да му подадете мобилен интернет през „хот спот“ на смартфон веднъж месечно. На всеки 5 минути и ще изпраща по 100 неизпратени до момента записи в обратен ред към сайта за данни https://www.mydatalogger.eu

 • BS-MEL-WiFi без дисплей - 138.00 лв. без ДДС
 • OLED дисплей с подложка за панел - 12.00 лв. без ДДС
 • Цифров датчик за температура с кабел 1 м - 7.20 лв. без ДДС
 • Допълнителна платка за захранване от напрежение до 36V DC - 12.60 без ДДС
 • Месечен абонамет за акаунт в сайта за данни: https://www.mydatalogger.eu - 3.00 лева на месец без ДДС

Видео

Проявете въображение

Логер BS-MEL-WiFi може да ви спести много пари за гориво до обекта с подробна статистика за производителността и дистанционен контрол за елиминиране на проблеми от човешки грешки.

Изобретено в България

Произведено в България