BS-MEL-WiFi Логер за вграждане в машини за следене на температурни процеси и действия на служителя

BS-MEL-WiFi Логер за вграждане в машини за следене на темепратурни процеси и действия на служителя

Контролер за следене и запис на състоянието на сигнали, температура в машини и действия на рабтника. Записва събития с дата и час при промяна на всеки цифров вход. Дневна и месечна статистика на работното време. Достъпен през WiFi с всяко смарт устройството.

×
BS-MEL-WiFi Логер за вграждане в машини за следене на темепратурни процеси и действия на служителя

Приложение

 • • Зареждащи станции
 • • Селско стопнски машини
 • • Електрически табла
 • • Мониторинг на температура
 • • Охранителни системи
 • • Термоконтрол
 • • WiFi управление
 • • IoT автоматизация

Изобретено в България

Произведено в България

Възможности:

• Четири цифроови входа. Комплект кабели за свързване на периферия
• Аналогов вход с опция за конфигуриране за 5V, 12V, 24V DC
• Използва цифрови датчици за температура от -40 до +99 °С с точност 0,1 °С
• Максимална дължина на кабелите на датчиците до 30 метра от контролера
• Конфигуриране коя температура да записва
• Персонализиране на логера с име на AP, име на собственик, място на монтаж
• Меню за избор на име и парола на WiFi мрежа, автоматично сканиране на мрежите
• Автоматично прелистване на работните екрани на графичен дисплей
• Графика на температурите за последните 15 минути
• Цифров изход за управление на външно устройство
• Индикатори за състоянието на изхода и връзката
• Програмируем време интервал за запис от 1 до 600 минути
• Калкулира работното време на работник за ден и месец
• Дистанционно разрешение за работа през интернет
• Запазва настройките при отпадане на захранването без вградена батерия
• Вградена памет за 16 000 записа с безконечно превъртане
• Захранване през USB или от външен източник от 5V до 38V DC
• Вграден часовник за реално време с батерия 3V. Сверяване през интернет
• Не се нуждае от инсталиране на специализиран софтуер, работи с всеки уеб браузър
• Изпраща данни към сайт: https://www.mydatalogger.eu
• Дистанционно обновяване на фърмуера

Галерия снимки на логер BS-MEL-WiFi


Ако се чудите какво се случва с вашата машина докато не сте до нея, този контролер за вграждане ще внесе спокойствие и яснота чрез дистанционен достъп, запис и точна статистика за средата и действията на работника.

Логерът може да се захранва през USB кабел, през външна клема с 5V или през допълнителна платка с напрежение от 9 до 24 V DC, ако се монтира в автомобил. Графичният дисплей може да се отделя от контролера и извежда до видима област за наблюдение, посредством удължителен кабел . Консумацията с включен WiFi не превишава 90 mA.

В логер BS-MEL-WiFi има вграден часовник и календар с автоматично сверяване през интернет и батерия 3V. В паметта се записват над 16 000 записа на всяко събитие, което се конфигурира - от цифров вход при промяна на състоянието, от аналогов вход по зададен времеинтервал и от 1 до 4 измерени температури по време или при достигане на зададени алармени нива. Паметта превърта безконечно, не се препълва. Записаните събития се предават към сайта за данни, ако логерът е свързан към безжична мрежа с интернет и/или са достъпни за четене с всяко смарт устройство в близост до 30 метра.

При желание да се следи, например колко пъти и с каква продължителност е бил включен изпълнителен орган в машината, бил е натиснат бутон на оператора или контакт на врата, както и при промяна на капака или задействане на елекронния сензор и промяна на напрежението, разполагате с различни входове и лентови кабели в комплекта, за свързване с минимум външни компоненти.

За следене на температура от -40 до +125°С , може да се включат до 4 температурни датчика с кабел до 30 метра от логера. От менюто се конфигурира коя температура да се записа, през избран времеинтервал и при какви зададени нива на горна и долна граница да се изпращат алармени съобщения.

За дистанционен контрол, включване, разрешение за работа на вашата машина разполагате с цифров изход с отворен дрейн и товароспособност до 2А. Може да управлява външно реле, индикатор или сигнал към външен електронен модул. От сайта за данни можете да програмирате автоматично задействане на изхода по избрани от вас дата и час. Логер BS-MEL-WiFi може да управлява външен цифров потенциометър, който да регулира аналогова стойност във вашата машина.

Различни статистики, като работно време за деня и месеца, могат да се извеждат на дисплея и през уеб интерфейс, без инсталиране на допълнителен софтуер в личния телефон. Всички данни от логера се наблюдават в реално време в близост до него или през сайта за данни.

Логерът записва дори и без връзка с интернет. Може да работи в полеви условия, без WiFi. Можете да му подадете мобилен интернет през „хот спот“ на смартфон веднъж месечно. На всеки 5 минути и ще изпраща по 100 неизпратени до момента записи в обратен ред към сайта за данни https://www.mydatalogger.eu

 • BS-MEL-WiFi с един датчик за температура с кабел 1м - 165.00 лв. без ДДС
 • Датчик за температура с кабел 1 м - 7.20 лв. без ДДС
 • Допълнителна платка за захранване от автомобил - 12.60 без ДДС
 • Платен акаунт за сайта: https://www.mydatalogger.eu - 2 лева на месец без ДДС

Дистрибутори

Проявете въображение

Клиенти

HHO Bulgaria

Видео

За размисъл

Логер BS-MEL-WiFi може да ви спести много пари за гориво до обекта с подробна статистика за производителността и дистанционен контрол за елиминиране на проблеми от човешки грешки.