BS-AC23 - Управление на отопление с 2 датчика и 3 степенен нагревател

BS-AC23 - Управление на отопление с 2 датчика и 3 степенен нагревател

Контролер за DIN шина, предназначен за управление на отопление с три степенен нагревател. Може да се използва за различни топлинни процеси.

×
BS-AC23 - Управление на отопление с 2 датчика и 3 степенен нагревател

Приложение

 • • Локално парно отопление
 • • Дистрибуция на свеж въздух
 • • Управление на котли
 • • Подово отопление
 • • Термоконтрол
 • • Вентилация
 • • Инкубатори
 • • Сушилни

Изобретено в България

Произведено в България

BS-t2 WiFi Галерия


Възможности:

• Три различни работни режима. Смяна на режимите с бутон на лицевия панел
• Режим „Stop All” спира управлението на изходите и продължава измерванията
• Режим „Heater Work” управлява изходите според зададени температурни граници
• Режим „Test Out” включва и изключва 3-те изхода в 8 различни комбинации
• Външен вход за разрешение от седмичен програматор, термозащита, отдалечен бутон
• Използва цифрови датчици за температура в диапазона от -40 до +99 °С, точност 0,5
• Максимална дължина на кабелите на датчиците до 30 метра от контролера
• Измерване на температурата всяка секунда
• Непрекъснати показания на измерените температури на осветен дисплей
• Анимации на посоката на промяна на температурите, точност на показанията 0,1 °С
• Светодиодни индикатори на лицевия панел за състоянието на изходите
• Опростена и лесна за работа клавиатура, автоматично запаметяване
• Меню за настройване на максималната температура на изхода
• Меню за настройване на минималната температура на изхода
• Меню за настройване на закъснение за включване на 2-ра и 3-та степен до 99 секунди
• Бързо меню за промяна на желаната стайна температура от 10 до 30 °С, стъпка 0,1
• Не допуска въвеждане на некоректни настройки за работа
• Запазва настройките при отпадане на захранването без вградена батерия
• Вграден сменяем предпазител 3А за релейните изходи
• Светодиодна индикация за изправен предпазител
• Монтаж на шина DIN RAIL, заема пространство на 6 модула
• Захранване 220V AC, 50 Hz

В модула са вградени три релета с изведени общ и нормално отворен контакти. Всяка контактна група е за максимален ток 15 или 20 А. За управление на товари с по-голям ток към клемите на контактните групи се свързват управляващите намотки на външни контактори. Комутираното от релетата напрежение може да бъде различно от захранващото и се подава към има отделна клема.

Контролерът автоматично разпознава свързаните към него датчици за температура t1, и t2. Ако няма свързани датчици за температура - няма да се включат силовите органи.

С бутони на лицевия панел се избира един от трите режима на работа - „Stop All” (спри всички изходи), „Heater Work” (управление на изходите по алгоритъм) или „Test Out” (осем различни комбинации на трите релейни изода).

Устройството е снабдено с клема за разрешение на алгоритъма за управление на релетата. Към този вход може да се свързват всякакви отдалечени устройства със „сух контакт” - отдалечен бутон, стаен термостат, седмичен програматор и други.

В режим “Heater Work” – Включен Нагревател контролерът управлява трите степени на нагревателя според програмираните температурни граници. Алгоритъмът на работа е представен графично на следната графика.

BS-AC23 графика на управление на изходите

Разгледан е пример при следните условия:
• Стайната температура е настроена на 21,0 °С.
• Максималната температура на Изхода е настроена на 26,0 °С.
• Минималната температура на Изхода е настроена на 24,0 °С.
• Времезакъснение за включване на 2-ра и 3-та степен е настроено на 0 секунди.
• Контролерът изчислява виртуална граница за изключване на 2-ра степен 25,0 °С. Виртуалната граница в равна на средното аритметично от сумата на Минималната и Максималната граници.

Докато измерената от датчик t2 температура на входа е по-висока от зададената стайна (забрана за управление), трите релейни изхода са изключени (момент Т1 на графиката).

Когато измерената температура на входа стане по-малка от зададената стайна в контролера се задейства разрешение за управление на релетата.

Ако измерената температура на изхода е по-малка от Минималната граница се включват едновременно три релета – трите степени на нагревателя (момент Т2 на графиката). Температурата на изхода започва да се повишава.

Когато температурата на изхода достигне Минималната зададена граница (момент Т3 на графиката) се изключва трето реле и нагряването продължава на две степени.

Когато температурата на изхода достигне Виртуалната граница (момент Т4 на графиката) се изключва второ реле и нагряването продължава на една степен.

Когато температурата на изхода достигне Максималната зададена граница (момент Т5 на графиката) се изключва първо реле и нагряването се прекратява.

В момент Т6 на графиката измерената температура на входа е по-малка от зададената Стайна и отново има разрешение за работа на нагревателя. Включва се първо реле – нагряване на първа степен.

В момент Т7 на графиката измерената температура на входа става по-висока от зададена Стайна и първо реле се изключва - нагряването се прекратява.

Комплекта включва:

 • • Модул BS-AC23
 • • Датчик за температура на изхода, маркиран с червено, 1 брой, с кабел 2 метра
 • • Датчик за температура на входа, маркиран със синьо, 1 брой, с кабел 2 метра

 • 138.20 лева без ДДС или 165.84 лева с включен ДДС

Доставка със Спиди или Еконт

Плащане с наложен платеж или по банков път

Данъчна фактура и гаранционна карта със срок 1 година

Документи

Дистрибутори

Смолян:
Илко Юруков
0879 42 02 70


Банско:
Данчо Бояджийски
0988 85 20 12


София:
Здравко Русев
0888 36 30 71