BS-HC3

Управление на нагреватели и електродни котли за отопление

BS-HC3 Управление на нагреватели и електродни котли за отопление

Контролер за DIN шина, предназначен за управление на всякакви нагревателни уреди, сред които и електродни отоплителни котли за локално парно отопление. Може да се използва за управление на различни процеси с нагряване до 100°С.

×
BS-HC3 Управление на нагреватели и електродни котли за отопление

Приложение

 • • Управление на нагреватели
 • • Локално парно отопление
 • • Управление на котли
 • • Подово отопление
 • • Термоконтрол
 • • Вентилация
 • • Сушилни

Произведено в България

Възможности:

• Четири работни конфигурации. Автоматично разпознаване на конфигурацията
• Четири различни работни режима. Смяна на режимите с бутон на панела
• Режим „Stop All” спира управлението на помпата и котела с бутон на лицевия панел
• Режим „Normal Work” управлява помпата и котела според зададените температурни граници
• Режим „Pump Non Stop” включва и изключва котела според зададените граници, без да спира помпата
• Режим „Pump Only” за хомогенизиране на течността без включване на нагряването
• Скрит режим „Defrost” за движение на течността при температури под 6,0 °С
• Външен вход за разрешение от седмичен програматор или отдалечен бутон
• Използва цифрови датчици за температура до +99 °С с точност 0,1 °С
• Максимална дължина на кабелите на датчиците до 30 метра от контролера
• Измерва входна и изходна температура на котела, стайната температура
• Показания на измерените температури на осветен, течнокристален дисплей
• Анимации на посоката на промяна на температурите, точност 0,1 °С
• Индикатори на лицевия панел за състоянието на помпата и нагревателя
• Опростена клавиатура, лесни и бързи менюта автоматично запаметяване
• Меню за настройване на максималната температура на изхода на котела
• Меню за настройване на минималната температура на входа на котела
• Бързо меню за промяна на желаната стайна температура
• Не допуска въвеждане на некоректни настройки за работа
• Вграден хистересис на стайната температура -0,7 °С / +0,7 °С
• Запазва настройките при отпадане на захранването без вградена батерия
• Програмируемо време до 99 с. за включване на помпа преди нагревателя
• Програмируемо време до 99 с. за изключване на помпа след нагревателя
• Съвместим с всички видове променливотокови контактори
• Плавен старт и стоп на тока през силовите органи
• Вграден RC супресор и варистор на 275V за всеки симисторен изход
• Вграден предпазител. Светодиодна индикация за изгорял предпазител
• Монтаж на шина DIN RAIL, заема пространство на 6 модула
• Захранване 220V AC, 50 Hz

Описание

Контролерът е снабден с осветен течнокристален дисплей, на който непрекъснато се индицират измерените температури от един, два или три цифрови датчика. С анимирани стрелки се показва посоката на промяна на температурите.

От бутоните на устройството е осигурен лесен и гъвкав достъп до всички настройки, без необходимост от допълнителни инструменти. Менютата за температурни граници не допускат въвеждане на некоректни данни.

Работното състояние на силовите органи се наблюдава лесно от разстояние, благодарение на изведените на лицевия панел светодиоди (зелен зa помпа, червен зa контактор на нагревателя).

Контролерът разполага с изведена клема за свързване на външен On/Off ключ, който разрешава/забранява управление, като измерването на температурите и показанията на екрана продължават. Този вход може да се използва за комбиниране на контролера с външна логика, програмируеми седмични таймери, контактни термометри с нормално затворен контакт и други устройства.

Контролер BS-HC3 автоматично разпознава свързаните към него датчици за температура t1, t2 и t3. Ако към клемите няма свързани датчици за температура, няма да се включат силовите органи. В зависимост от позициите, към които има свързани датчици, устройството работи в следните конфигурации:

Конфигурация с един датчик

За да работи системата в минимална конфигурация, е необходимо датчик t1 да се свърже към клеми 10, 11 и 12. Датчик t1 се монтира да измерва изходната температура на котела.
• Активни са режимите: ”Stop All”, ”Normal Work”, ”Pump Non Stop”, ”Pump Only”
• Не се гарантира икономична работа на нагревателя
• Необходими са много промени на границите за достигане оптимален режим
• Не се гарантира прецизно поддържане на температурата в помещението

Конфигурация с два датчика за Вход и Изход на котела

За надеждно и икономично управление на проточен котел, е необходимо системата да работи с два датчика - t1 за температура на Изхода на котела, свързан към клеми: 10, 11, 12 и t2 за температура на Входа на котела, свързан към клеми: 13, 14, 15.
• Активни са режимите: ”Stop All”, ”Normal Work”, ”Pump Non Stop”, ”Pump Only”
• Необходими са няколко промени на границите за достигане оптимален режим
• Достигане на икономичен режим на работа на котела с мнокократна промяна на границите
• Не се гарантира прецизно поддържане на температурата в помещението

Конфигурация с три датчика за Вход и Изход на котела и Стайна температура

За надеждно, икономично и прецизно управление на проточен котел към контролера се свързват трите възможни датчика: t1, t2 и t3 – датчик за стайна температура, свързан към клеми 16, 17 и 18.
• Активни са режимите: ”Stop All”, ”Normal Work”, ”Pump Non Stop”, ”Pump Only”
• Не са необходими много опити за достигане оптимален режим
• Икономичен режим на работа на котела, разредени времеинтервали
• Прецизно поддържане на температурата в помещението

Конфигурация с два датчика - за Изход на котела и Стайна температура

За по-икономично решение на конфигурацията с 3 датика е възможно системата да работи само с датчици t1 и t3. В този случай се поддържа прецизно температурата в отопляваното помещение, но не се гарантира оптимален режим на консуматора и изразходваната от него енергия.
• Активни са режимите: ”Stop All”, ”Normal Work”, ”Pump Non Stop”, ”Pump Only”
• Необходими са няколко промени на границите за достигане оптимален режим
• Икономичен режим на работа на котела, разредени времеинтервали
• Прецизно поддържане на температурата в помещението

Технически данни

Цени

 • BS-HC3 с един датчик за температура с кабел 2м - 127.20 лв. с ДДС
 • BS-HC3 с два датчика за температура с кабели по 2м - 139,20 лв. с ДДС
 • BS-HC3 с три датчика за температура, стаен датчик с кабел 3м - 153,60 лв. с ДДС

По желание на клиента:

 • Удължителен кабел за датчик 4х035 - 0.65 лева/м без ДДС или 0,78 лева с ДДС

Документи

Свалете:

Дистрибутори

Смолян:
Илко Юруков
0879 42 02 70


Банско:
Данчо Бояджийски
0988 85 20 12


Велико Търново:
Мартин Петров
0885 45 24 10


Гордеем се

Над 11 години безупречна работа в домовете на стотици клиенти!

Нов модел

Вече произвеждаме само новият модел BS-HC3 WiFi